"گروه مترجمین همراه دیالوگ"، دارای چند ین سال سابقه ترجمه و حضور در جلسات و مذاکرات با شرکت های خارجی بازرگانی و فرهنگی، و همچنین شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی،  به عنوان مترجم همزمان (مترجم شفاهی) می باشند. لذا این مجموعه امادگی ارائه خدماتی از جمله  حضور در سخنرانی ها،  بازدیدها،  نمایشگاه ها، همراهی میهمان های خارجی شما در داخل و نیز همراهی شما در خارج از کشور را دارند.

صداقت - احترام - راز داری و ارتباط موثر از اولویت های اصلی مجموعه می باشد.

 

0910-143-4217

0939-6810-322

0912-132-5141

m.mohammaei@yahoo.com